Weinmann Somnocheck Micro Apne Tarama Cihazı
Bileğe takılabilen, iki kanallı, kompakt tarama cihazı SOMNOcheck micro, pulse oksimetre sensörü ve
nazal kanülden alınan akım sinyalleri ile uykuda solunum bozukluklarının teşhisinde öncül sonuçlar
sunan bir cihazdır. Uyku bozukluğu olduğu düşünülen bir hastada, eğer ihtiyacı var ise, ikinci aşama
olarak polisomnografiye geçmeden önce, ilk aşama taraması yapmakta kullanılır. Bileğe bir saat gibi
takılarak hastayı rahatsız etmeden tarama yapılmasını sağlar. Tek düğmesi ile kullanımı son derece
kolaydır. Yeni, Pulse Dalga Analizi (Pulse Wave Analysis, PWA) teknolojisi yüksek kalitede sonuçlara
ulaşılmasını sağlar. Bunlar arasında, oluşan obstrüktif ve santral apne arasındaki ayırımın algılanması ve
uyku fragmantasyonu ile ilgili verilerin alınması sayılabilir. Sonuçlara, kaydın hemen ardından ulaşılabilir.
Bilgisayara veri aktarımının yapılması bile gerekmeden, cihazın üzerindeki ekrandan tahmin edilen risk
analizi görüntülenebilir. Yeşil, sarı ve kırmızı renk kodları ile gösterilen risk grubunun ardından analizin
tüm sonuçlarına ulaşılabilir.
SOMNOcheck micro Cardio cihazı tüm bu özelliklere ek olarak CheyneStokes solunumu, taşikardi,
bradikardi, atriyal fibrilasyon, endotel disfonksiyonu gibi kardiyak riskler hakkında bir (CRI) Cardiac Risk
Indicator oluşturarak bilgi verir.
• Kolay anlaşılabilir sonuçlar için renk kodlarının kulanılması
• Tek tuş ile kolay kullanım ve sonuçlara ulaşma
• Uykuda solunum bozukluğu riski taşıyan hastaların belirlenmesinde kolay ve hızlı yöntem
• Yapılan analizin geçerliliği: hassasiyet % 96,2, spesifiklik % 91,7